ІІ пленум правління НСАУ XVII скл. Доповідь В. Гусакова

ІІ пленум правління НСАУ XVII скл. Доповідь В. Гусакова

Повідомлення Vladimir Gusakov » Вів липня 31, 2012 5:07 pm

Шановні члени правління!

Практично рік минув з того часу, як Президентом України було підписано прийнятий Верховною Радою України Закон «Про регулювання містобудівної діяльності». В січні цього року було підписано і введено в дію Закон України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності».

Немає ніяких сумнівів відносно того, що законодавство у сфері містобудування, архітектури і будівництва потрібно було корегувати. І прогресивні моменти в оновленому законодавстві дійсно з’явились. Це стосується порядку проведення експертизи проектів будівництва об’єктів, отримання дозволів на виконання будівельних робіт, порядку введення закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію. Безумовним позитивом є встановлений законодавством перехід від системи ліцензування підприємств, організацій до персональної відповідальності фізичних осіб – учасників створення архітектурних об’єктів. Це надало потужний поштовх відновленню сертифікації архітекторів і початку сертифікації проектувальників суміжних професій, фахівців деяких будівельних професій.

Але в цілому з застосуванням положень означених Законів і великої кількості розроблених і введених протягом останнього року підзаконних документів в архітектурно – містобудівної сфері виникла ситуація, яку слід характеризувати як організаційно-правова криза. Виникла ціла низка проблем, на яких вважаю за необхідне зупинитися окремо:

- Згідно внесеним в статтю 7 Закону «Про архітектурну діяльність» змінам проектна документація на будівництво об’єктів тепер фактично не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами охорони культурної спадщини та іншими зацікавленими організаціями.

Тим самим у місцевого самоврядування (фактично місцевих громад) відібрано найважливіше право реально впливати на містобудівний розвиток та архітектурне обличчя своїх поселень.

Практично перестали діяти архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених органах містобудування та архітектури на регіональному та місцевому рівнях, втрачено їх значення як ефективного інструменту професійного громадського розгляду проектів.

Зустрічі з міськими головами і головними архітекторами міст Києва, Львова та інших міст показали їх глибоку стурбованість, пов’язану з застосуванням зазначеної норми законодавства.

Дозвільна система, що діяла до введення в дію нового законодавства сьогодні практично роз регульована.

- Статтю 27 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» введено необов’язковість розроблення проектів будівництва для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 300 квадратних метрів.

Тим самим виключається містобудівна та архітектурна складова цього надзвичайно поширеного типу забудови, не заставлять на себе довго чекати проблеми, пов’язані з безпекою проживання в цих будинках, проблеми з екологічним та санітарно-гігієнічним станом великих територій населених пунктів.

- Стосовно професійної атестації. Статтею 17 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що «професійна атестація… проводиться центральним органом виконавчої влади з питань будівництва». Тобто Мінрегіоном України. Передбачена також можливість передачі цих повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності.

На практиці делеговано лише частку повноважень (курси, екзамени).

Великим недоліком системи професійної атестації виконавців, що діє на даний час, є те, що не встановлено термін дії сертифікату, і, головне, не передбачено взагалі можливості вилучення сертифікату за некваліфіковану роботу, порушення правил професійної етики та інше.

І нарешті – строк введення в дію положення про обов’язковість наявності до 1 червня 2012 року в проектних організаціях сертифікованих архітекторів і спеціалістів суміжних професій. Фактично – закінчення ліцензування і повний перехід на персональну відповідальність. Абсолютно нереальне рішення.

Більш детально про проблеми і завдання НСАУ та її місцевих організацій доповість голова секції Атестаційної архітектурно-будівельної комісії, віце-президент НСАУ О. П. Чижевський.

- Проблема, без вирішення якої неможлива реалізація найкращих положень Законодавства – катастрофічна ситуація з розробкою містобудівної документації (насамперед, генеральних планів розвитку населених пунктів, детальних планів територій та іншої), на її основі – розробка і впровадження правил регулювання забудови та іншого використання територій, як ефективного механізму місцевої влади (Зонінгу).

Не вирішеним залишається питання фінансового забезпечення розробки та корегування містобудівної документації. В державному і місцевих бюджетах як і раніше відсутні відповідні захищені статті.

На даний час майже 80% міст і сіл не мають актуалізованої містобудівної документації. Проблему без активної фінансової участі держави вирішити неможливо.

Практична відсутність державного замовлення на розробку містобудівної документації, неспроможність органів місцевого самоврядування фінансувати в необхідних обсягах ці роботи за останні 20 років призвели до ліквідації центрів містобудівного проектування в регіонах (Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ та інших містах).

На даний час в країні відсутній необхідний проектний потенціал, нікому здійснювати мониторинг реалізації діючої містобудівної документації. Фактично Україна втрачає державну містобудівну політику і ті заклади, що її формували.

Держава залишила без законодавчого захисту і керівництва багато чисельну армію архітекторів на місцях. Щоб вижити багато з них перетворюється в слуг заможних замовників, виконуючи їх вимоги, які часто суперечать канонам архітектури.

Особливу тривогу викликає Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності».

На наш погляд, основні вади цього Закону в наступному:

- Існує реальна загроза втрати невеликих творчих архітектурних майстерень, бюро, якими, до речі, сьогодні виконується майже 90% усіх обсягів проектних робіт в Україні. Штрафні санкції всього за одну «помилку» що накладаються на головного архітектора (інженера) проекту складають до 17000 грн., а на проектну організацію більше 100000 грн.

Думаю, всім зрозуміло, які тяжкі наслідки цей процес буде мати для всього будівельного комплексу країни.

- Повністю відсутній диференційований підхід до визначення ступеню відповідальності та розмірів штрафних санкцій відповідно до категорії об’єкта, вартості проектних робіт та можливих наслідків для замовника допущених порушень.

- Законом порушено принциповий зміст діяльності ДАБИ – контроль за виконанням будівельних робіт у повній відповідності до затвердженої проектної документації і контроль за додержанням нормативів виконання робіт на об’єкті.

Тепер же ДАБК втручається в проектний процес, що неприпустимо. Інспектор ДАБК накладає штрафні санкції на сертифікованого архітектора, інженера, причому, як правило, маючи недостатній професійний рівень, відсутність знання і досвіду проектних робіт, не маючи ніякого кваліфікаційного сертифікату щодо проектних робіт.

Визначення «помилок» можливо також навіть при наявності позитивного висновку комплексної експертизи проектної документації, яку виконують також сертифіковані фахівці.

Виносити рішення по ступеням порушень можуть тільки професіонали, сертифіковані в кожній спеціальності.

- Застосування положень Закону в тому вигляді, яким він є на сьогодні створює умови для таких негативних явищ, як корупція, хабарництво, монополія великих компаній – забудовників, у складі яких є проектні структури.

- Зовсім не зрозуміло, як будуть застосовуватись штрафні санкції в умовах дії частини 5 статті 10 Закону «Про будівельні норми», згідно якої встановлюється період одночасної дії національних будівельних норм, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Євросоюзу.

Враховуючи наведене можна зробити загальний висновок – внесені зазначеними законами зміни в діюче законодавство не створили належних умов для впровадження ефективних реформ у сфері містобудівної та архітектурної діяльності, взагалі в будівельному комплексі країни. Не відбулось наближення до систем, що ефективно діють в цивілізованих країнах світу.

Для виправлення ситуації, на нашу думку, необхідне термінове прийняття наступних рішень:

- Повернути органам місцевого самоврядування (міським громадам) права контролю за розробкою проектної документації на будівництво об’єктів.

Контроль за реалізацією містобудівної документації, виконанням наданих забудовнику спеціально уповноваженими органами у сфері містобудування та архітектури містобудівних умов і обмежень, формування архітектурного обличчя населених пунктів – це одна з найважливіших функцій місцевого самоврядування.

Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю ні в якому разі не може підмінити у даному питанні муніципальні органи містобудування і архітектури.

- Необхідно невідкладно вирішити питання фінансування розробки містобудівної документації з залученням коштів місцевих бюджетів, так і державного бюджету України.

Одночасно слід підвищити статус рішень архітектурно-містобудівних рад. В ситуації, коли практична відсутність містобудівної документації не дозволяє головним архітекторам кваліфіковано готувати містобудівні умови та обмеження, ради можуть надати реальну допомогу в формуванні умов та обмежень забудови окремих земельних ділянок. Безумовно, ця міра повинна бути тимчасовою до необхідного забезпечення актуалізованою містобудівною документацією і зонінговими правилами.

- Слід переглянути статтю 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності, що встановлює можливість розробки проектної документації на будівництво індивідуальних житлових будинків, садових і дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів не вище 2 поверхів (не враховуючи мансарду) виключно за бажанням замовника. Таке рішення – це шлях до масового самобуду, спотворення архітектурного вигляду наших міст і сіл.

- Обов’язково законодавчо визначити термін дії сертифікату, а також ввести можливість і встановити порядок вилучення сертифікату за порушення правил професійної етики та інше.

Виходити з принципу – міра покарань оцінюється не в штрафах, а, насамперед, в можливості сертифікованою особою вести далі свою власну практику. Це загальносвітовий досвід, і нам слід розуміти, що така міра є найбільш ефективним засобом мотивації до висококваліфікованої професійної діяльності, дотримання встановлених етичних норм цієї діяльності.

- Повністю передати повноваження професійної атестації виконавців робіт, пов’язаних з створенням об’єктів архітектури, професійним об’єднанням атестованих спеціалістів (Архітектурна Палата НСАУ, Будівельна Палата та інші).

Законодавчо встановити можливість створення таких об’єднань, визначити їх повноваження.

Досвід діяльності подібних об’єднань в інших країнах, а також діяльність Національної спілки архітекторів в 2009-2010 роках свідчать про те, що таке рішення в наших умовах цілком можливе і необхідне.

- Встановити реальні умови перехідного періоду від системи ліцензування юридичних осіб на право виконувати певні види проектних робіт до персональної відповідальності в вигляді атестації відповідальних виконавців.

При цьому:

а) визначити термін паралельної дії ліцензій і сертифікатів;

б) встановити, що організації виконують свою діяльність в межах терміну дії ліцензії, після закінчення якого єдиними документами стають сертифікати відповідних виконавців;

в) терміново переглянути рішення щодо фактичного втрачання ліцензіями своєї актуальності з 01.06.2012 року.

Тепер відносно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності».

- Вважаємо за необхідне вимагати від органів влади зупинити дію даного Закону, який суперечить ринковим засадам взаємовідносин в процесі створення архітектурних об’єктів, встановлює надмірне втручання держави в ці відносини.

Потрібна зовсім інша ідеологія державного впливу на посилення відповідальності. Якщо такий Закон і потрібен, то його треба розробити з обов’язковою участю провідних професійних організацій (НСАУ, Асоціація проектних організацій, Будівельна Палата та інші).

Розуміємо, що це надзвичайно не легкий процес, тим більше тоді, коли країна вступає в період активної підготовки до виборів в Верховну Раду. Тому необхідно вирішити низку питань щодо застосування положень діючого Закону, а саме:

1. Диференціацію штрафних санкцій в залежності від наслідків, до яких можуть привести помилки в проектній документації, вартості проектних робіт;

2. Обов’язковість для тих осіб, що встановлюють помилки в документації відповідного кваліфікаційного документу (сертифікат);

3. Забезпечення обов’язкової участі НСАУ (сертифікованими фахівцями) в експертної оцінці виявлених порушень; після чого тільки – прийняття остаточного рішення щодо накладання штрафних санкцій;

З метою вирішення цих проблемних питань керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції і Національної спілки архітекторів України досягнуто домовленість про підготовку та введення в дію Положення що буде визначати порядок застосування Закону. В ньому повинні знайти вирішення означені вище проблеми. Ми вважаємо, що цим порядком слід побудувати тісні ділові взаємовідносини на рівні місцевих організацій НСАУ і регіональних архітектурно-будівельних інспекцій. Саме на цьому рівні і буде вирішуватись абсолютна більшість практичних питань.

Спільну роботу по підготовці зазначеного Положення розпочато, плануємо завершити її в червні цього року.

Вважаємо за необхідне в липні – серпні провести відповідні регіональні семінари в Києві, Львові, Харкові і Одесі за участю архітекторів, проектувальників суміжних професій і працівників архітектурно-будівельних інспекцій усіх областей.

Сьогодні на Пленумі ми будемо розглядати і приймати документи Комісії НСАУ з питань професійної практики архітекторів (Положення, структуру, регламент діяльності). Цими документами передбачається створення осередків комісії в місцевих організаціях НСАУ, що будуть діяти по цілому ряду напрямків, у тому числі займатися експертно-претензійною роботою і координацією взаємодії з відповідною регіональною архітектурно-будівельною інспекцією. Але детальніше про це в інформації Голови Комісії С. П. Буравченка і відповідального секретаря В. О. Хесіна.

Велике значення в цій роботі ми надаємо ефективної діяльності створеного в структурі НСАУ інформаційно-видавничого центру на чолі з Борисом Єрофаловим. Сьогодні в НСАУ створено оптимальні умови оперативного обміну інформацією, що надзвичайно важливо, тому що працювати прийдеться в максимально оперативному режимі.

Дякую за увагу.
Vladimir Gusakov
 
Повідомлення: 10
З нами з: Сер квітня 18, 2012 11:51 am

Повернутись до Блог президента НСАУ

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість